Logo Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Passend onderwijsadvies dat raakt, ook online

Monitor Fundament Onderwijsarrangement (BASIS)

Scan Fundament Onderwijsarrangement (BASIS)

Met de Monitor Fundament Onderwijsarrangement brengen we de factoren in kaart die van invloed zijn op de kwaliteit van onderwijszorgarrangementen. We lichten de kritische succesfactoren van het fundament door.
De opbrengst van het onderzoek is ‘foto’ van de extra ondersteuning binnen de schoolorganisatie. Deze stand van zaken vormt het uitgangspunt voor verdere acties ter verbetering van het onderwijszorgarrangement voor de kinderen die meer nodig hebben dan basisondersteuning.

 

1.450,00

Monitor Fundament Onderwijsarrangement (BASIS)

De Monitor Fundament Onderwijsarrangement is een instrument voor het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van onderwijszorgarrangementen. Met de monitor onderzoeken we de kritische succesfactoren die het fundament van het arrangement vormen. De opbrengst is een momentopname van de staat van de extra ondersteuning voor leerlingen die meer nodig hebben dan basisondersteuning.

Welke vragen worden beantwoord met de scan?

  • Wil je als intern begeleider of zorgcoördinator meer overzicht over een onderwijszorgarrangement?
  • Je schoolorganisatie biedt extra ondersteuning, maar hoe profiteren de leerlingen daarvan?
  • Uit welke extra ondersteuning bestaat het onderwijszorgarrangement precies?
  • Draagt het onderwijszorgarrangement bij aan de deskundigheidsbevordering van je schoolteam?
  • Voelt het onderwijszorgarrangement meer als ballast dan als een kans?
  • Hoe krijg je overzicht over de kwaliteit van je onderwijszorgarrangement?
  • Wat vertel je de Onderwijsinspectie over de kracht van je onderwijszorgarrangement voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Hoe het werkt

Na aanmelding volgt er een online intake en wordt een digitale enquête op maat gemaakt. Op maat wil zeggen dat de enquête wordt afgestemd op het specifieke arrangement in de school(organisatie). Het maatwerk hangt samen met de onderzoeksvraag en de gewenste investering. Onderaan worden verschillende opties genoemd en er wordt altijd overlegd over de meest relevante vorm voor jouw schoolorganisatie.

De enquête levert snel een kort en krachtig overzicht van de kansen en actiepunten voor het arrangement. Het is mogelijk om met een analyse van deze opbrengst een onderbouwd vervolg te geven aan de ontwikkeling van het arrangement. Een afgestemd actieplan behoort tot de mogelijkheden. Op de laatste pagina vind je een overzicht van de kritische succesfactoren die worden doorgelicht.

In het snelste geval beschik je binnen een week over een afgeronde nulmeting.

Resultaat

  • Analyse van de stand van zaken van de extra ondersteuning: de positieve punten en de ontwikkelpunten.
  • Actieplan voor de ontwikkelpunten van het arrangement.

Wat

Dit monitoronderzoek is van toepassing op extra ondersteuning in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Met deze monitor worden de pijlers van een onderwijszorgarrangement doorgelicht en worden de kritische succesfactoren in kaart gebracht.

Wie

Meestal verloopt het eerste contact over de nulmeting met de intern begeleider of zorgcoördinator, maar ook directie(leden) of onderwijsondersteuners en beleidsmedewerkers zijn sleutelfiguren bij het afnemen van de scan.

Trainer/onderzoeker

Drs. Simone Sarphatie