Passend onderwijsadvies dat raakt, ook online

Simone Sarphatie

Mijn weg naar Sarphatie Onderwijs & Onderzoek…

In 1998 startte mijn voorbereiding

Het was het jaar waarin ik bij een stedelijk expertisecentrum ging werken als onderwijsprofessional. Met mijn achtergrond als orthopedagoog en logopedist zette ik me in om op een vernieuwende manier speciaal onderwijs vorm te geven binnen het reguliere onderwijssysteem.
Leerlingen die meer nodig hadden dan basisondersteuning werden, voor zover haalbaar, binnen de basisschool – en later ook in het voortgezet onderwijs – begeleid met passende onderwijs-en-zorg ondersteuning. Deze hulp was clusterdoorbroken, wat wilde zeggen dat er niet gekeken werd naar de beperking, maar naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Ongeacht een cluster 2, 3 of 4 label. De Experimentenwet onderwijs maakte het mogelijk om veilig te pionieren in onderwijsland.

 

Passend onderwijsadvies dat raakt, ook online

Het was tijd voor verandering

Stappen naar passend onderwijs
Na elf jaar werken aan het ontwikkelen van extra ondersteuningsarrangementen en het begeleiden van leraren, intern begeleiders en schoolteams werd het tijd om ervaringen om te zetten in een boek. Het werd ‘Stappen naar passend onderwijs – Het invoeren van een tussenvoorziening’.

Ook zette ik de stap om mijn kennis van het speciaal onderwijs voor kinderen van 4-20 jaar te actualiseren. Dit deed ik als beleidsmedewerker en zo droeg ik met mijn ervaring bij aan verbetering van de kwaliteitszorg. Maar…als beleidsmedewerker in die setting vond ik de afstand naar de praktijk te groot en…ik wilde veel actiever aan het werk met het ontwikkelen van onderwijsarrangementen. Juist omdat ik in de praktijk had gezien dat het zo’n krachtig antwoord is op de vraag hoe we passend onderwijs in praktijk kunnen brengen. Als zzp’er, een onafhankelijke onderwijsadviseur passend onderwijs zag ik hierin veel meer mogelijkheden.

'Stappen' en 'Wat nou passend onderwijs?!'

Na het schrijven van mijn boek ‘Stappen naar passend onderwijs’ kreeg ik mooie ontwikkel opdrachten bij verschillende scholen, besturen en samenwerkingsverbanden. In het primair en voortgezet onderwijs hielp ik scholen met het opzetten, ontwikkelen en onderzoeken van hun arrangementen. Geen kind is het zelfde, dus ook niet hun ondersteuningsbehoefte. Ook scholen, besturen en samenwerkingsverbanden verschillen en hebben andere vragen. Dit werd mijn speel-en-werk-vijver waarin ik mijn dienstverlening gaandeweg kon uitbreiden en verfijnen. Alle begeleidingstrajecten werden namelijk op maar gemaakt. En van de ene ontwikkeling kwam de volgende. Zo werd het in 2019 tijd om mijn boek te herschrijven naar de nieuwe tijd. Dit werd opgepikt door Ten Brink Uitgevers, uitgever van vakliteratuur voor onderwijsprofessionals. Daar was – en ben – ik zo trots op. Wat nou passend onderwijs?! 4 pijlers ter versterking van het fundament werd vier maanden voor de coronapandemie uitbrak uitgegeven.
Simone bij de boekpresentatie van WNPO?!

Resultaten

Mijn boeken had ik niet kunnen schrijven zonder de ervaring die ik heb opgedaan in mijn dienstverlening: het onderzoeken van de haalbaarheid van arrangementen, het ontwikkelen en begeleiden van schoolmanagement, intern begeleiders en zorgcoördinatoren bij de implementatie van arrangementen, het monitoren van de opbrengsten van arrangementen.
In de tussentijd zijn er meerdere artikelen van mij gepubliceerd in onderwijsvakbladen en heb ik in bijna alle Nederlandse provincies workshops gehouden en verteld over het ontwikkelen van onderwijsarrangementen.
Ook heb ik online trainingsmodules gemaakt voor onderwijsprofessionals die verantwoordelijk zijn voor arrangementen.

Een greep uit mijn opdrachtgevers zie je in de slideshow.
Boekenstapel WNPO?!

Publicaties

Boeken

Wat nou passend onderwijs?! 4 pijlers ter versterking van het fundament (2019)
Het Grote Non Stop Onderwijskwesties Marathon Podcast Boek (2018)
Stappen naar passend onderwijs – Het invoeren van een tussenvoorziening (2011)
Begrijp jij het? Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsstoornissen  – (Consultaal – co-auteur: Babs Kuiters 2010)

Recente artikelen

Een onderwijsarrangement met een sterk fundament? Pak het aan! – Basisschool Management 2021 #3
Passend leren op het IKC – De Nieuwe Leraar 2019 #3
Lerarentekort: oplossingen vanuit bestuurlijk perspectief – De Nieuwe Leraar 2019 #2
School-in-school, Thuisnabij onderwijs voor leerlingen met TOS – De Nieuwe Leraar 2019 #1
Onderwijsarrangementen, impulsen voor de hele schoolorganisatie – PO Magazine 2018-04

Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Hart voor duurzame onderwijszorgarrangementen

Waar ik voor sta

  • Professionaliteit; afspraak is afspraak (privé en in het werk). In mijn werk ben ik een doorzetter, oplossingsgericht, enthousiast, analytisch, kritisch, oplossings- en ontwikkelingsgericht.
  • Samenwerking; hoewel ik heel prettig zelfstandig werk vind ik samenwerking essentieel bij de uitvoering van mijn opdrachten. Ik geloof sterk in co-creatie en synergie.
  • Vertrouwen; in samenwerking vind ik vertrouwen voorwaarde. Ik ben op mijn best als de werksfeer en wederzijds vertrouwen optimaal zijn. Daarnaast is vertrouwen de basisvoorwaarde om te ondernemen in het onderwijs.
  • Uitdaging; ik krijg energie van nieuwe dingen leren en persoonlijke ontwikkeling. Daarom blijf ik mezelf voortdurend ontwikkelen en die kennis zet ik weer in bij mijn opdrachten.

Als je mij echt zou kennen, dan zou je dit weten:

  • Ik heb orthopedagogiek gestudeerd aan de UvA en daarna logopedie aan de HvA.
  • Ik ben dol op het maken van podcasts. In de zomer van 2017 maakte ik 8 weken lang, iedere dag een podcast in de serie Onderwijskwesties. Hiervan maakte ik Het Grote Non-Stop Onderwijskwesties Marathon Podcast Boek.
  • Portugal en Spanje zijn mijn tweede thuis. Door een stage in Portugal en een lang (locked-down) verblijf in Spanje spreek ik beide talen.
  • Ik ben een trekkie.
  • Ik ben opgegroeid in Amsterdam en heb in 2015 de stap gezet om de Randstad achter me te laten. Ik woon in Steenwijk en geniet nu van de natuur en de ruimte in mijn leefomgeving.
  • Persoonlijke ontwikkeling vind ik essentieel. Met de ontdekking van Human Design kwam ik erachter dat ik een Investigator ben. Logisch dat ik wil weten hoe de dingen in elkaar zitten, het fundament wil verhelderen en mensen daarover wil leren en begeleiden.

En nu ben jij aan de beurt...wie ben jij?

Ik ben natuurlijk heel benieuwd wie jij bent en wat jouw doelen zijn voor het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en de arrangementen binnen jouw schoolorganisatie. Ik help je graag met het ontwikkelen en monitoren van onderwijszorgarrangementen binnen jouw schoolorganisatie. Of het nu in het primair of voortgezet onderwijs is. Voor een school, bestuur of samenwerkingsverband.
 
Maak kans op een gratis 1-1 Online Consult van 45 minuten. Iedere maand selecteer ik een paar onderwijsprofessionals voor een gratis gesprek. Tijdens dit gesprek denk ik met je mee over hoe jij een onderwijszorg arrangement kunt opzetten en/of doorontwikkelen. Ook kijken we of ik je hiermee verder kan helpen.
Je krijgt minimaal 3 concrete tips die jou gaan helpen bij de ontwikkeling van je onderwijszorgarrangement.