Monitoronderzoek

Om te beoordelen of een onderwijszorgarrangement doet waarvoor het is bedoeld, is deze monitor ontwikkeld.

Wil je een ‘foto’ van het moment, of heb je meer zicht nodig op de opbrengsten, de sterke en zwakke punten van het arrangement?

Met de monitor brengen we het fundament van je arrangement zo nauwkeurig als nodig in beeld.

25 jaar

Ervaring

50+

Arrangementen in po & vo

40 +

Scholen, besturen en swv's geholpen

Je wil jullie onderwijszorgarrangement monitoren, maar ...

Je weet niet waar je moet beginnen

Het kan lastig zijn om te bepalen waar je precies naar moet kijken bij het evalueren van onderwijszorgarrangementen.
Ons monitoronderzoek is erop gericht om de werkzame elementen en de ontwikkelpunten van een onderwijszorgarrangement te ontdekken met als belangrijkste vragen:

Dit monitoronderzoek bestaat uit:

Gestructureerde vragen

Afgestemd op jouw arrangement wordt een specifieke vragenlijst afgenomen. De resultaten geven zicht op de staat van ether fundament van jouw onderwijszorgarrangement.

Overzicht van de pijlers

De vier pijlers van het fundament van een onderwijsarrangement worden allemaal doorgelicht zodat je in een oogopslag ziet waar de sterktes en zwaktes zitten.

Input actieplan

Met overzicht over de sterke en zwakke kanten is een beter actieplan te maken. De uitkomsten van het monitoronderzoek maken gerichte acties mogelijk.

Reacties van anderen

Monitor als thermometer
"Een monitor dient voor mij als thermometer voor het arrangement en daarom wil je zo feitelijk mogelijke informatie verzamelen. Een onderzoek door een externe partner geeft objectieve informatie..."
Je hebt ons een spiegel voorgehouden...
Op basis van de kritische succesfactoren zijn we gaan kijken naar waar we in ons moesten ontwikkelen en hoe.

Waarom monitoronderzoek waardevol is...

Samengevat: monitoronderzoek is erop gericht om de werkzame elementen en de ontwikkelpunten van een onderwijszorgarrangement te ontdekken. Onderzocht wordt hoe het staat met de vier pijlers van het arrangement: de uitgangspunten, de voorwaarden, de inhoud en de communicatie. Op basis van de resultaten worden afgestemde acties voorgesteld en begeleid, met een stevig gefundeerd onderwijszorgarrangement als doel.

Monitoronderzoek is dus geschikt voor jouw schoolorganisatie als je:

Op zoek naar de opbrengsten ...

Ervaringsverhaal

Dick Barghoorn over het vierjarig begeleidingstraject van zijn parelgroep: de merels

“We kwamen bij jou met de vraag hoe we een tussenvoorziening moesten opzetten: waar moeten we op letten, wat zijn de punten waar we goed in zijn en waar moeten we ons in verbeteren? Simone heeft ons daarbij fantastisch en op deskundige wijze begeleid”

Hoe deze monitor is ontstaan...

In 2011 startte ik als zelfstandige passend onderwijsadviseur met als missie het ontwikkelen en begeleiden van onderwijsarrangementen.

Met iedere opdracht breidde mijn diensten uit, van meedenken over, tot begeleiden bij de implementatie van arrangementen. De arrangementen verschilden van naam, vorm en omvang, maar hadden allemaal als doel om leerlingen die meer nodig hadden dan basisondersteuning binnen de schoolorganisatie te begeleiden. Hierbij ging het om arrangementen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, ook in samenwerking met speciaal.
Zo ontstond de Aanpak Fundament Onderwijsarrangement.

Tijdens deze begeleidingstrajecten was een steeds terugkerende vraag: wat zijn de opbrengsten van het arrangement?
Hiervoor ontwikkelde ik een onderzoeksinstrument om als monitor in te zetten. Ik wilde een manier vinden om grip te krijgen op die dingen waar je eerst niet de vinger achter kreeg.

Monitoronderzoek levert een snel en grondig beeld van de zwakke punten en ontwikkelkansen van onderwijszorgarrangement. Daarnaast geeft het aanknopingspunten voor een actieplan.

In de praktijk blijken schoolorganisaties verschillende behoeftes te hebben in de intensiteit van het onderzoek. Daarom help ik bij het snel en op korte termijn  leveren van overzicht en is het ook mogelijk om een intensief en duurzaam traject aan te gaan.

Simone bij de boekpresentatie van WNPO?!

Monitor Fundament Onderwijsarrangement

Krijg zicht op het fundament van jouw onderwijsarrangement
1.450
 • Intake*
 • Digitale enquête
 • Analyse opbrengsten
 • Actieplan op hoofdlijnen
 • Online terugkoppeling
 • PLUS: Adviesgesprek
basis

Je kunt nu 2 dingen doen:

 • Werk door aan het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen die meer nodig hebben dan de basis. Tegen de tijd dat het nodig is breng je in beeld wat er volgens jou werkt aan het onderwijszorgarrangement.
 • Investeer in een duurzaam arrangement door nog dit schooljaar een monitoronderzoek te doen en haarscherp in beeld te krijgen waar de kracht en de ontwikkelpunten van jouw onderwijzorgarrangement zitten. Hiervoor kun je nu aanmelden.

Zicht op het fundament van je onderwijszorgarrangement

Veelgestelde vragen

Bestel een monitoronderzoek en er wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met je opgenomen voor een online of telefonische intake.

Er worden afspraken gemaakt over de omvang van het onderzoek en de termijn.

De opbrengst van een monitoronderzoek is een overzicht van de pijlers van het fundament van je arrangement. In kaart wordt gebracht wat de stand van zaken is van de kritische succesfactoren.

Met een analyse van dit beeld worden aanknopingspunten gegeven – actiepunten – waarmee het arrangement verder ontwikkeld kan worden zodat het aanbod voor de leerlingen verder versterkt kan worden.

In dit onderzoek staat jouw arrangement centraal bij het doorlichten van alle kritische succesfactoren.

Het is mogelijk om een monitoronderzoek geheel op maat te maken. Hierbij worden specifieke onderzoekswensen meegenomen. Hierbij kun je denken aan het in kaart brengen van kengetallen, onderzoek en presentatie gekoppeld aan werkbijeenkomsten op school met de betrokken teamleden.

Als je interesse hebt voor een monitoronderzoek op maat neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Directie en de verantwoordelijken voor de zorgstructuur zijn in de meeste gevallen  actief betrokken bij het onderzoek. Met hen worden afspraken gemaakt over de onderzoeksvraag en de school- en/of zorgmedewerkers die worden geïnterviewd.

Heel snel!

In onderwijs gaat de tijd altijd snel en om hierop in te spelen is het mijn uitdaging om zo snel als mogelijk de opbrengsten in beeld te hebben.

Voorwaarden voor een snelle uitslag:

 • actieve samenwerking
 • concrete onderzoeksvragen
 • duidelijke afspraken

Als deze voorwaarden aanwezig zijn dan is het mogelijk om een onderwijszorgarrangementbinnen een maand doorgelicht te hebben.

Ja, nazorg is mogelijk! Na een monitoronderzoek zijn de actiepunten voor het vervolg helder. Vanwege de dagelijkse hectiek op scholen is het mogelijk om onafhankelijke procesbegeleiding in te schakelen.

Voordelen van externe procesbegeleiding:

 • Externe hulp gaat altijd door, niet opgehouden door dagelijkse schoolzaken
 • Een externe is een onafhankelijke samenwerkingspartner zonder ‘last’ van eventuele zaken die spelen binnen de schoolorganisatie.
 • Onafhankelijk wil ook zeggen: de professionaliteit van het arrangement en de organisatie daaromheen staat centraal in het belang van de betreffende leerlingen, ouders en professionals. Schooltradities of -culturen zijn daaraan ondergeschikt.

Ps. Je kunt ook losse consultatie-uren bestellen

Het beste fundament van je arrangement is sterk en duurzaam

Twijfel je nog of monitoronderzoek voor jouw schoolorganisatie geschikt is?
Plan dan een gratis gesprek zodat we met je mee kunnen denken.