Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Passend onderwijsadvies dat raakt, ook online

Monitor

Voor het beoordelen of een onderwijszorgarrangement doet waarvoor het is bedoeld is deze monitor ontwikkeld.

Wil je een ‘foto’ van het moment, of heb je meer zicht nodig op de opbrengsten, de sterke en zwakke punten?

Met deze monitor brengen we het fundament zo nauwkeurig als nodig in beeld.

Over monitoren en ontwikkelen

Heb je al een onderwijszorgarangement en wil je weten wat daarvan de opbrengst is?
Of wil je een helder beeld van wat wel en niet werkt aan je arrangement?

Dan maakt een onafhankelijk monitoronderzoek veel duidelijk…en deze aanpak wordt ingezet in primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.

In het kort: monitoronderzoek is erop gericht om de werkzame elementen en de ontwikkelpunten van een onderwijszorgarrangement te ontdekken. Onderzocht wordt hoe het staat met de vier pijlers van het arrangement: de uitgangspunten, de voorwaarden, de inhoud en de communicatie. Op basis van de resultaten worden afgestemde acties voorgesteld en begeleid, met een stevig gefundeerd onderwijszorgarrangement als doel.

Op zoek naar de opbrengsten ...

Ervaringsverhaal

Dick Barghoorn over het begeleidingstrajectvier jaar hebben we samengewerkt aan het ontwikkelen van zijn onderwijsarrangement:
de Merels (Parelgroep)

“We kwamen bij jou met de vraag hoe we een tussenvoorziening moesten opzetten: waar moeten we op letten, wat zijn de punten waar we goed in zijn en waar moeten we ons in verbeteren? Simone heeft ons daarbij fantastisch en op deskundige wijze begeleid”

Hoe sterk zijn de pijlers onder jouw arrangement?

Breng het objectief  in beeld met monitoronderzoek.

Met de Aanpak Fundament Onderwijsarrangement heb je binnen de kortste keren overzicht over de ontwikkelpunten van jouw onderwijsarrangement. Je krijgt grip op die dingen waar je eerst niet de vinger achter kreeg. En je weet meteen wat je te doen staat: actie!

Monitoronderzoek geeft je snel en grondig een beeld van wat de zwakke punten zijn, de ontwikkelkansen en de aanknopingspunten voor een plan van aanpak. Je kunt het onderzoek zo licht en zwaar maken als nodig is voor jouw organisatie voor primair of voortgezet onderwijs.
Wij bieden twee invalshoeken: BASIS (online) & TOP (online en op locatie*)

"Een monitor dient voor mij als thermometer voor het arrangement en daarom wil je zo feitelijk mogelijke informatie verzamelen. Een onderzoek door een externe partner geeft objectieve informatie. Samen met de gegevens vanuit een interne evaluatie creëer je een goed en eerlijk beeld van de situatie. Verbeteringen hebben daardoor meer kans van slagen."

Betsy Gerritsen, Afdelingsdirecteur Kentalis | Netwerkregisseur

Overzicht monitoronderzoeken

Monitor Fundament Onderwijsarrangement

Krijg zicht op het fundament van jouw onderwijsarrangement
1.450
 • Intake
 • Digitale enquête
 • Analyse opbrengsten
 • Actieplan op hoofdlijnen
 • Online terugkoppeling
 • PLUS: Adviesgesprek
basis

Monitor Fundament Onderwijsarrangement

Top monitor met werkbijeenkomst op locatie*
4.550 Investering vanaf-prijs. Vraag een offerte aan.
 • Intake op locatie*
 • Digitale enquête
 • Uitgebreide analyse
 • Onderzoeksrapportage
 • Terugkoppeling op locatie*
 • PLUS: Opzet actieplan
top

Een stevig fundament voor het onderwijszorgarrangement