Privacybeleid

Algemeen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze websites (consultaal.nl en simonesarphatie.nl).

Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek is gevestigd aan Steenwijkerdiep 80A, 8331 LT te Steenwijk en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32139166.

Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek is per e-mail bereikbaar via info@simonesarphatie.nl.

Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek respecteert de privacy van alle klanten, bezoekers en gebruikers van haar website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons is verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nóóit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website
Je dient je ervan bewust te zijn dat Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van anderesites, die via een link op onze website of nieuwsbrief/updates bereikbaar zijn. Ik raad je aan bij het, via onze website, benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kan zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Online sporen van persoonlijke gegevens
Bedankt voor je bezoek aan mijn website simonesarphatie.nl. Wanneer je het nieuws op mijn website wil volgen kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief/update. Het is mogelijk om via de contactpagina op deze website gratis informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Mijn plicht naar jou als geïnteresseerde bezoeker van mijn website en mogelijk potentiële klant 
Ook als kleine onderneming ben ik verplicht je bewust te informeren over het gebruik en de omgang van je persoonlijke gegevens die je achterlaat. Wat gebeurt er met deze gegevens, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs staat voor openheid en vertrouwen in het contact met eenieder die gebruik wil maken van de diensten die Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs biedt.

Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs behandelt al je gegevens zeer zorgvuldig, vertrouwelijk en met respect. 
Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief/update gebruikt Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs deze gegevens alleen voor dat doel. Als je informatie aanvraagt omtrent een van de diensten van Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs of een offerte wil aanvragen omtrent een workshop, podcastinformatie of informatie over onderwijsarrangementen via de button of het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen met betrekking tot de vraag die wordt gesteld. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschrijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek geen contact met je opnemen. Daarnaast is Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek wilt verstrekken, is Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo’n geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst van Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek door je af te melden via de link onderaan de e-mails.

Wat doet Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek zeker niet met je gegevens? 
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld? 
Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– Boekhouder/ belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

  • LaPosta, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.
  • nl, mijn online platform De betalingen en facturen worden door Mijn E-course in samenwerking met Mollie verwerkt.
  • Survey Monkey, mijn enquêteprogramma
  • PayPro, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen.
    Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website.
    Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief/update

Onderaan iedere nieuwsbrief/update of automatische e-mail vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft? 
Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Cookies – wel of niet… 
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Gebruikte cookies zijn van Google Analytics en AddThis.

Google Analytics– op privacy-vriendelijke wijze 
Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website.

Voor Google Analytics gelden de privacyregels van Google. Google biedt een Opt-out dienst voor Google Analytics om aan te geven dat er geen informatie mag worden verzonden naar Google.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

AddThis
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Clearspring Technologies. De website gebruikt deze dienst om u de mogelijkheid te geven om (nieuws-)pagina’s direct te delen op social media. Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek verkrijgt hiervan statistieken. Voor AddThis gelden de privacyregels van AddThis.

Je kunt in je browser cookies verwijderen en het gebruik van cookies in- en uitschakelen. Zie voor meer informatie de Help-functie van uw browser. Meer algemene informatie over cookies vindt u op de website van de ConsuWijzer.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. 

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens van bestaande contacten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het laatste contact. De gegevens van potentiële contacten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@simonesarphatie.nl.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 januari 2023

© 2023 Consultaal VOF/ Sarphatie Onderwijs & Onderzoek – Alle rechten voorbehouden.