De vierde keer

Dat was de vierde monitorrapportage van dit traject

Punt

Klaar met het monitorverslag van 2022. Alweer de vierde, en voorlopig laatste monitor rapportage van Het Tij in Steenwijk, trajectvoorziening, thuiszittersarrangement, of onderwijszorgarrangement voor een kwetsbare doelgroep van leerlingen die (bijna) thuiszitten.

Arrangement of…

Ja, je leest het goed: arrangement voor onderwijs en zorg, trajectklas of-voorziening. Het blijft wat met die naamgeving, maar uiteindelijk gaat het erom wat de kinderen of jongeren eraan hebben, toch?

Daarom wil ik jou, de geïnteresseerde lezer, meenemen met de opbrengsten van dit onderwijszorgarrangement van de afgelopen jaren. We maken een tijdreis vanaf de voorbereidingen voor dit arrangement die begonnen in 2018 tot aan het hier en nu. Schooljaar 2022-2023.

Gesignaleerd

In 2018 werd door onderwijsprofessionals op de toenmalige RSG Tromp Meesters in Steenwijk gesignaleerd dat er een kwetsbare groep leerlingen (bijna) thuis zat voor wie het onderwijs geen antwoorden had op hun (ingewikkelde, gestapelde en onbegrepen) hulpvragen. Tendens of niet, er moest iets gebeuren en zo kwam ik in beeld bij de toenmalige afdelingsleider. Na een paar inspirerende verkenningsgesprekken mocht ik meedoen. We sprongen het diepe in met als doel: een duurzaam opgezet arrangement voor deze kwestbare jongeren. Een groep voor wie zorg en onderwijs ingezet kon worden. Alles wat nodig was om ze weer naar school te bewegen.

Samen

Zonder druk, maar wel gericht op samen zoeken naar wat wel werkt. Samen, op het niveau van de jongere, wil zeggen: de jongere, de ouders of verzorgers, de mentor, de gedragsdeskundige, de intern begeleider, de jeugdconsulent, de zorgverlener. Op het beleidsniveau betekende samen: de afdelingsleider (onderwijs), de beleidsmedewerker (gemeente), de coördinator van de jeugdconsulenten (gemeente), de intern begeleider/ coördinator van het arrangement (onderwijs) en de gedragsdeskundige (onderwijs) op afstand gevolgd door de bestuurder van het samenwerkingsverband (onderwijs). Het project en proces begeleidde ik op basis van het model dat ik hiervoor heb ontwikkeld: de aanpak fundament onderwijsarrangement.

Fundament en pijlers

Vanuit de gedachte dat alles beter staat op een stevig fundament startten we de opbouw van Het Tij door het neerzetten van de vier pijlers die samen het fundament vormen: uitgangspunten, inhoud, voorwaarden en communicatie. Iedere pijler werd gescand op al dan niet aanwezige succesfacoren en zo kon de werkelijke opbouw gaan beginnen.

In het volgende artikel vertel ik je meer over de voorbereidingsfase, waarin de basis voor het fundament werd verkend, uitgewerkt en gebouwd. Ook krijg je zicht op de opbrengsten van deze essentiële fase.

Wil je nu al meer weten over het ontwikkelen van onderwijsarrangementen met een sterk fundament. Ga dan naar de contactpagina en maak een afspraak voor een gesprek.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Logo Moon op Safari

Blog/Podcast alert ontvangen?

Laat je e-mailadres achter en je krijgt bericht.