Logo Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Passend onderwijsadvies dat raakt, ook online

Wat nou passend onderwijs?!

Wat nou passend onderwijs?! 4 pijlers ter versteviging van het fundament
Ten Brink Uitgevers

Vijf jaar na de invoering van de Wet, volgt nu de fase waarin wordt doorgestapt om plannen waar te maken. Voortdurend kijken naar de mogelijkheden en doorpakken. Ook als de kansen, door uiteenlopende redenen, niet voor de hand liggen.

Deze publicatie is een uitwerking van ‘Stappen naar passend onderwijs – het invoeren van een tussenvoorziening’ dat in 2011 verscheen. Destijds schreef ik al in de inleiding over het risico dat de inhoud zou worden achterhaald. En ja, dat is gebeurd. In taal en opvattingen. Zorg heet nu bijvoorbeeld ondersteuning.

Binnen de tijdgeest met snelle ontwikkelingen en kritische geluiden, zijn opvattingen – ook de mijne – over passend onderwijs geëvolueerd. Niets echter heeft afbreuk gedaan aan mijn overtuiging dat onderwijsarrangementen, hoe deze ook worden genoemd, een krachtig middel zijn voor passend onderwijs.
Gelukkig staat in alle discussies rondom passend onderwijs in ieder geval één opvatting centraal: we willen het beste voor de kinderen.

 

22,95

Beschikbaarheid: 16 op voorraad

Wat nou passend onderwijs?! 4 pijlers ter versterking van het fundament.

Nieuwe publicatie

Dit boek is een uitwerking van Stappen naar passend onderwijs bedoeld als handreiking voor het ontwikkelen van onderwijsarrangementen voor passend onderwijs. Het boek staat niet op zichzelf. Het maakt onderdeel uit van een aanpak om onderwijs duurzaam te voorzien van de ingrediënten die het tot een succes maken. Duurzaam en effectief.

Voor wie

Wat nou passend onderwijs?! is geschreven voor alle onderwijsprofessionals in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs die betrokken zijn bij het ontwikkelen van passend onderwijs:

  • Leraren en mentoren die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die meer behoeven dan de basisondersteuning.
  • Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ambulante begeleiders, orthopedagogen, psychologen en zelfstandige schoolbegeleiders die betrokken zijn bij het organiseren van onderwijs/zorg arrangementen.
  • Directeuren en bestuurders van onderwijsinstellingen en –organisaties met de opdracht voor het creëren van een dekkend netwerk voor passend onderwijs in de regio.
  • Schoolbegeleiders en onderwijsadviseurs die betrokken zijn bij de implementatie van passend onderwijs.

Dit boek heb je nodig om te weten:

  • Wat de meerwaarde is van een goed georganiseerd onderwijsarrangement voor de leerlingen en hun ouders, voor leraren en schoolorganisaties (maatschappelijke relevantie).
  • Hoe je een onderwijsarrangement duurzaam kunt ontwikkelen en verbeteren.
  • Wat ervoor nodig is om een onderwijsarrangement op professionele wijze in te bedden in de schoolorganisatie.

NB  Dit boek staat niet op zichzelf, maar gaat hand-in-hand met verdieping die deels online wordt aangeboden. In de onlinetraining wordt aandacht besteed aan de onderlinge verbanden van kritische succesfactoren en is ruimte voor coaching en reflectie op de eigen praktijksituatie.

Daarnaast is de aanpak uit te breiden met activiteiten ter verrijking van onderwijsarrangementen van haalbaarheidsscans tot monitoring ten behoeve van de aansluiting bij de kwaliteitscyclus.

In Wat nou passend onderwijs?! vind je aanknopingspunten voor de ontwikkeling van voor duurzame en effectieve onderwijsarrangementen. Een aanpak voor onderwijsbestuurders, -directeuren, -begeleiders en leraren.

Het boek (soft cover/159 p.) is voor €22,95 te bestellen via Ten Brink Uitgevers

Via deze website is het mogelijk om een gesigneerd exemplaar te verkrijgen.
Voor het bestellen van meerdere gesigneerde exemplaren stuur je i.v.m. de verzendkosten een e-mail.

Over de auteur

Drs. Simone Sarphatie – orthopedagoog/logopedist – pionier in passend onderwijs – werkt sinds 1998 aan het ontwikkelen en begeleiden van onderwijsarrangementen. Dit is haar vierde boek en het tweede over het ontwikkelen van onderwijsarrangementen voor passend onderwijs.

Gewicht 420 kg