Op de plank of uit de kast? Over plannen en actie... - Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Op de plank of uit de kast? Over plannen en actie…

2023

Het schooljaar 2022-2023 is alweer een kwart jaar oud en de plannen voor 2023 liggen klaar.

Ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar ik kom op gang door het maken van een actieplan. Alles wat voor de zomervakantie is afgesproken uitlijnen en vertalen in actiepunten. Hiermee komt de focus vanzelf weer op het werk, want er staan allemaal mooie projecten op stapel.

Focus

De focus van Sarphatie Onderwijs & Onderzoek is ook in 2023 weer gericht op onderwijszorgarrangementen ter realisering van goed, dus passend onderwijs.

Sinds het aannemen van de Wet passend onderwijs – en dat was op 9 oktober 2012 – is er nog veel te doen!

Gevoed door verschillende prikkels (bijvoorbeeld de behoefte aan passende arrangementen, urgentie voor het binnen de schoolmuren houden van leerlingen, deskundigheidsontwikkeling van professionals, antwoord op vragen van ouders…) ontstaat er steeds meer veranderbereidheid. Deze is nodig om  te komen tot effectieve verandering zoals ik ooit heb gelezen in “Cirkel van verandering”.

Om de focus in 2023 te richten op mijn passie voor onderwijszorgarrangementen zal ik de komende weken artikelen posten over de 12 kritische succesfactoren. De bouwstenen van 4 pijlers die het fundament van een onderwijsarrangement vormen.

Planning

Als opwarmertje start ik met de kritische succesfactor planning. In de praktijk zie ik huiver bij de woorden planning en systeem als het gaat over arrangementen voor passend onderwijs. Veel te veel een opgetuigd systeem met formats, protocollen en weet ik wat nog meer. En dat begrijp ik.

We weten het allang, ook in het onderwijs: het systeem ligt altijd op de loer. Dus ook bij de ontwikkeling van een onderwijs- of onderwijszorgarrangement, en daar willen we juist voor waken.

De kansen voor leerlingen bij het gebruiken van onderwijsarrangementen liggen op het pedagogisch-didactische vlak. Om deze zo beschikbaar mogelijk te maken is planmatig werken handig: het voorkomt het weglekken van tijd en energie, en dus van effectieve onderwijstijd en geld! Ik wil de gedachtegang graag keren naar het uitgangspunt dat een planning juist voorkomt dat er een systeem wordt opgetuigd: niet méér overleg dan nodig is en de focus op kritische succesfactoren. Dat zijn de elementen waarop gestuurd wordt en die maken dat het arrangement flexibel blijft.

Metafoor

Nooit gedacht dat ik zou kiezen voor een spin met web als metafoor. Een spin verspilt geen tijd en energie aan het creëren van franje. Zo zie ik ook planmatig werken met een tussenvoorziening. Geen franje vol overbodige overleggen, maar een kort en krachtig actieplan waarin alle kritische succesfactoren bij elkaar komen en worden overzien.

Dit gegeven onderzoek ik al jaren en hierbij  licht ik een tip van de sluier van mijn conclusies:

Op scholen waar al langer gewerkt wordt met onderwijsarrangementen voor passend onderwijs zien we dat er uiteindelijk winst behaald wordt door planmatig werken:

  • het versterkt cyclisch- en handelingsgericht werken
  • communicatielijnen verbeteren door het aanbrengen van regelmaat in de planning van gesprekken
  • evaluatie van de voortgang wordt steeds inhoudelijker door planmatig en cyclisch werken

Professionele cultuur

Op termijn zien we zelfs de professionele cultuur op scholen versterken, doordat planmatig werken duidelijk maakt wat er van wie wordt verwacht, wanneer en op welke manier. Dat maakt het mogelijk om elkaar -onderbouwd- aan te spreken op actiepunten en successen.

Meer informatie over de planning van het werk in en om onderwijszorgarrangementen kun je lezen in mijn handboek Wat nou passend onderwijs?! – 4 pijlers ter versterking van het fundament (Ten Brink Uitgevers, 2019).

Voor op-maat advies kun je beter even contact met mij opnemen….

Geniet nog even van de herfst en daarna gaan we naar een ACTIERIJK 2023!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Logo Moon op Safari

Blog/Podcast alert ontvangen?

Laat je e-mailadres achter en je krijgt bericht.