Het schooljaar 2019-2020 gaat bijna van start. Maar eerst een paar weken leven zonder wekker.

Ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar ik kom op gang door het maken van een actieplan. Alles wat voor de zomervakantie is afgesproken uitlijnen en vertalen in actiepunten. Hiermee komt de focus vanzelf weer op het werk, want er staan allemaal mooie projecten op stapel.

De focus van Sarphatie Onderwijs & Onderzoek is ook het nieuwe schooljaar weer gericht op onderwijsarrangementen voor passend onderwijs.

Vijf jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs is er nog veel te doen!

Gevoed door verschillende prikkels (bijvoorbeeld de behoefte aan passende arrangementen, urgentie voor het binnen de schoolmuren houden van leerlingen, deskundigheidsontwikkeling van professionals, antwoord op vragen van ouders…) ontstaat er steeds meer veranderbereidheid. Deze is nodig om  te komen tot effectieve verandering zoals ik ooit eens in een andere vakantie heb gelezen in “Cirkel van verandering”.

Om de focus vanaf de start van 2019-2020 meteen te richten op mijn passie voor onderwijsarrangementen zal ik de komende weken artikelen posten over de 12 kritische succesfactoren. De bouwstenen van 4 pijlers die het fundament van een onderwijsarrangement vormen.

Als opwarmertje start ik met de kritische succesfactor planning. In de praktijk zie ik huiver bij de woorden planning en systeem als het gaat over arrangementen voor passend onderwijs. Veel te veel een opgetuigd systeem met formats, protocollen en weet ik wat nog meer. En dat begrijp ik.

We weten het allang, ook in het onderwijs: het systeem ligt altijd op de loer. Dus ook bij de ontwikkeling van een onderwijsarrangement, en daar willen we juist voor waken.

De kansen voor leerlingen bij het gebruiken van onderwijsarrangementen liggen op het pedagogisch-didactische vlak. Om deze zo beschikbaar mogelijk te maken is planmatig werken handig: het voorkomt het weglekken van tijd en energie, en dus van effectieve onderwijstijd en geld! Ik wil de gedachtegang graag keren naar het uitgangspunt dat een planning juist voorkomt dat er een systeem wordt opgetuigd: niet méér overleg dan nodig is en de focus op kritische succesfactoren. Dat zijn de elementen waarop gestuurd wordt en die maken dat het arrangement flexibel blijft.

Nooit gedacht dat ik groen licht metafoor zou kiezen voor het bespreken van een kritische succesfactor – is dat nog zichtbaar op de foto hierboven? – dan toch maar kiezen voor een spin met web? Een spin verspilt geen tijd en energie aan het creëren van franje. Zo zie ik ook planmatig werken met een tussenvoorziening. Geen franje vol overbodige overleggen, maar een kort en krachtig actieplan waarin alle kritische succesfactoren bij elkaar komen en worden overzien.

Voor wie resultaten van mijn gedachtegang behoeft, licht ik een tip van de sluier van de laatste conclusies uit mijn onderzoek:

Op scholen waar al langer gewerkt wordt met onderwijsarrangementen voor passend onderwijs zien we dat er uiteindelijk winst behaald wordt door planmatig werken:

  • het versterkt cyclisch- en handelingsgericht werken
  • communicatielijnen verbeteren door het aanbrengen van regelmaat in de planning van gesprekken
  • evaluatie van de voortgang wordt steeds inhoudelijker door planmatig en cyclisch werken

Op termijn zien we zelfs de professionele cultuur op scholen versterken, doordat planmatig werken duidelijk maakt wat er van wie wordt verwacht, wanneer en op welke manier. Dat maakt het mogelijk om elkaar -onderbouwd- aan te spreken op actiepunten en successen.

Meer informatie over de planning van het werk in en om de tussenvoorziening kun je lezen in “Stappen naar passend onderwijs”. Of nog heel even wachten tot in oktober 2019 “Wat nou passend onderwijs?!” verschijnt.

Voor meer op-maat advies kun je beter even contact met mij opnemen….

Geniet nog even van de zomer en voor daarna: Een ACTIERIJK schooljaar 2019-2020 gewenst!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen