Sarphatie Onderwijs & Onderzoek

Passend onderwijsadvies dat raakt, ook online

Aanbod

Al het aanbod (op locatie en online) is erop gericht om onderwijszorgarrangementen te ontwikkelen tot krachtige, effectieve en duurzame oplossingen voor passend onderwijs.

Monitoronderzoek

Monitoronderzoek kan worden ingezet aan de voorkant of aan de achterkant.

Aan de voorkant noem ik het een scan of nulmeting om de haalbaarheid van een onderwijszorgarrangement binnen jouw onderwijsorganisatie te bepalen.

Als het arrangement al ‘draait’ kan er tussentijds worden onderzocht of het werkt zoals beoogd. Hiervoor is speciaal voor de ontwikkeling van duurzame arrangementen een monitor ontwikkeld.

We hebben ervaring opgedaan met het monitoren van arrangementen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Voorplaat Wat nou passend onderwijs?!

Wil je meer weten over monitoronderzoek?

Voorbereidingsfase ontwikkelen onderwijsarrangement

Onlinetraining

In drie modules kom je in je eigen tempo en leeromgeving meer te weten over de aanpak van het fundament van onderwijsarrangementen.

De introductiemodule behandelt het frame van een onderwijs- of onderwijszorgarrangement.

In de basistraining ga je aan de slag met het werken aan het fundament: de pijlers en de kritische succesfactoren (ksf) waaruit deze zijn opgebouwd
 
De verdiepingsmodule zoomt in op het ontwikkelen van het onderwijsarrangement.

"Deze online training heeft ervoor gezorgd dat ik het arrangeren in een breder kader kan plaatsen. Vooral t.a.v. de tussenvoorzieningen heb ik geleerd wat de kritische succesfactoren zijn en nu dus achteraf heb ik ook de valkuilen gezien waar het bij ons mis is gegaan. Deze training is op bestuurlijk-, op school- en op samenwerkingsverband niveau goed te gebruiken"

Erica Konijnenburg, Voorzitter Commissie Arrangeren | Coördinator SWV PO 2203, afd. Hoogeveen

Workshops & webinars

Net als het onderwijs is ook Sarphatie Onderwijs & Onderzoek dynamisch.
Dat betekent dat er voortdurend nieuw aanbod wordt ontwikkeld. Op dit moment (najaar 2022) zijn we weer druk bezig met het ontwikkelen van nieuw materiaal met als uitgangspunten:
Ontwikkelen aanbod

Meer weten over mogelijke workshops of webinars?

Een stevig fundament voor het onderwijsarrangement